fbpx
SEVIS FEE

در سال ۲۰۰۴ کنگره آمریکا قانون پرداخت هزینه سویس SEVIS را برای تمامی‌ متقاضیان انواع ویزای دانشجویی، تصویب کرد، سازمان امنیت ملی آمریکا برای بایگانی و ثبت اطلاعات دانشجویانی که از طریق ویزای  تحصیلی وارد ایالات متحده می‌شوند از سیستم (سویس فی ) استفاده می‌کند. دانشجویان برای دریافت ویزای های ذکر شده باید هزینه ای را با عنوان سویس فی پرداخت کنند و رسید این پرداخت را هنگام مصاحبه در سفارت آمریکا  ارائه نمایند.

معمولا برای دریافت ویزای دانشجویی آمریکا مراحل مختلفی وجود دارد

 با توجه به تفاوت دستورالعمل ها در سفارت های آمریکا، لطفا همیشه به این نکته توجه کنید دستورالعمل های سفارت هایی را که قصد مراجعه به آنها را دارید مطالعه کنید و از دستو العمل های سفارت استفاده کنید؛ درخواست ویزای دانشجویی می‌تواند یک پروسه بسیار طولانی باشد، پس مطمئن باشید که فرآیند آماده‌سازی برای اخذ ویزا در موقع مناسبی آغاز شده باشد حداقل سه تا پنج ماه قبل از شروع دوره شما  در موقع مناسبی تمام می باشد.

نکات قابل توجه

  • هزینه سویس برای متقاضیان ویزای دانشجویی آمریکا اف‌‌۱ مبلغ 350 دلار می‌باشد.
  • سویس فی‌ قابل انتقال به شخصی‌ دیگری نیست و برای مدت یک سال اعتبار دارد
  • پرداخت هزینه تا قبل از مراجعه به کنسولگری آمریکا جهت مصاحبه و ارائه رسید پرداخت در زمان مصاحبه الزامی می‌باشد.

پرداخت هزینه سویس فی

  • شما باید هزینه SEVIS را حداقل تا سه روز قبل از ارسال درخواست برای ویزای آمریکا پرداخت کنید.
  • برای پرداخت هزینه، باید یک فرم آنلاین یا کاغذی را دریافت نمایید. به هردو این ها می‌توانید از طریق وبسایت SEVP از طریق اداره مهاجرت و ترخیص کالا از گمرک ایالات متحده ICE دسترسی پیدا کنید.
  • مراقب باشید که اطلاعات مورد نیاز را دقیقا همانطور که در فرم I-20 یا DS-2019 نشان داده شده است وارد کنید.

Post a Comment

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved