اوتیسم (Autism )

بیماری اوتیسم (درخودماندگی یا Autism) یکی از بیماری های جدی گروه بیماری های رشدی اختلالات طیف اوتیسم بوده که در اوایل دوره کودکی (معمولا قبل از 3 سالگی) ظاهر می شود. هرچند علایم و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است، اما همه انواع اوتیسم برتوانایی برقراری ارتباط با دیگران توسط کودک، تاثیر می گذارد.

تعداد کودکان مبتلا به اوتیسم در حال رشد است. هرچند درمان و شفای کاملی برای درمان اوتیسم وجود ندارد، اما درمان جدی و بموقع اوتیسم تغییرات بزرگی در زندگی کودکان مبتلا به بیماری ایجاد می‌کند

از شهریورماه ۱۳۹۵ مدیران و مسئولین این شرکت تصمیم گرفتند که نسبت به همیاری با سازمانهای دستاندرکار به نحوه خود سهیم باشند، بلکه این قدم کوچک بتواند کمک و حمایتی برای پژوهش و درمان این بیماری ها و رفع این معضلات باشد.

در صورتیکه شما مایل به کمک و شرکت در این کار خیر می باشید، این شرکت قصد دارد تا با افتخار ۱۰% از هزینه پرداختی پرونده دانشجویی شما را به این موسسات اهدا‌ نماید.

‎شما هم می توانید با انتخاب یک رنگ در جهت پروسه پذیرش دانشجویی خود سهمی داشته باشید.