GMAT و اخذ مدرک GMAT برای ویزای دانشجویی

GMAT که مخفف (Graduate Management Admission ) یک آزمون استاندارد بین المللی و مورد تایید بیش از ۵۸۰۰ برنامه آموزشی مدیریت در سراسر جهان می باشد. متقاضیان علاقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاههای مدیریت در امریکا و کانادا ،جهت اخذ پذیرش تحصیلی در رشته MBA ، مدیریت اجرایی، مالی و اقتصادی (مالی، حسابداری، اقتصاد) در مقطع لیسانس نیازمند به ارائه نمره تست Gmat به عنوان یکی از پیش نیازهای اخذ پذیرش تحصیلی می باشند.

GMAT

Graduate Management Admission Test

GMAT و اخذ مدرک GMAT برای ویزای دانشجویی

به طور کلی این آزمون ارزیابی توانایی هایی متقاضی را با توجه به پیش نیازهای مراکز آموزشی مدیریتی ،جهت صدور پذیرش تحصیلی و میزان موفقیت متقاضیان را پس از اخذ پذیرش در محیط آموزش مشخص می نماید.

این ازمون به صورت Computer Adaptive Test  برگزار می گردد. نمره آزمون GMAT از ۸۰۰-۲۰۰ می باشد. متوسط نمره قابل قبول جهت اعطای پذیرش تحصیلی در مراکز دانشگاههی با توجه به شراط پذیرش تحصیلی دانشگاه ها متفاوت می باشد ولی به طور میانگین نمره بین ۶۰۰ -۷۰۰ نمره قابل قبولی می باشد. آزمون در ایران برگزار نمی گردد و متقاضیان ساکن ایران می بایستی به یکی از مراکز برگزاری آزمون در کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه و یا کشورهای حوزه خلیج فارس مراجعه نمایند.

داشتن دانش متوسط از نحوه کاربرد با کامپیوتر برای متقاضیان  الزامی است.در آغاز هر گروه از سوالات ، متقاضی با سوالاتی با درجه سختی متوسط  روبرو می گردد، در صورت پاسخ صحیح به سوال ، کامپیوتر نمره متقاضی را مشخص نموده و سوال بعدی را مشکل تر در نظرخواهد گرفت در صورتی که به سوالات پاسخ درست داده نشود  کامپیوتر سال بعدی را آسان تر انتخاب خواهد نمود

متقاضیان آزمون GMAT می بایستی از الزامات تعیین شده جهت ثبت نام با توجه به کشوری که در آن آزمون  برگزار می گردد، آگاه باشند.