روش کلی Employment Base

EB1 چیست؟
این روش مهاجرتی یکی از زیر مجموعه های روش کلی Employment Base می باشد که در این روش افرادی که بتوانند توانایی خارق العاده خود را در زمینه های علمی ، ورزشی ، هنری ، تحقیقاتی ، اختراعات مدیریت و مهندسی به اثبات برسانند می توانند برای خود و افراد خانواده گرین کارت آمریکا را دریافت کنند.

ویزا EB۱  شامل چه کسانی میشود؟

  این دسته به ورزشکاران ملی با دارا بودن مقامهای جهانی ، هنرمندان بنام و معروف در سطح جهانی ، افراد شناخته شده در سطوح بین المللی مانند برندگان جوایز نوبل و مخترعان با اختراعات ثبت شده در رده جهانی تعلق میگیرد.
یکی از مزایای این دسته از متقاضیان این است که متقاضیان نیازی به دریافت مجوز از وزارت کار نداشته و به عبارت دیگر برای دریافت گرین کارت نیازی به معرفی کارفرما برای دریافت گرین کارت ندارند.

 این دسته به اساتید و محققینی تعلق میگیرد که در تحقیقات علمی خود به موفقیتی خارق العاده نائل گردیده و یا اینکه در زمینه تدریس علوم ،یکی از اساتید معروف و برتر با حداقل 3 سال سابقه میباشند.
این گروه از متقاضیان برای ادامه تحقیقات و یا تدریس در دانشگاهها به اسپانسر نیاز داشته لکن اخذ مجوز وزارت کار ضرورتی نخواهد داشت.

 این دسته به مدیران بلند پایه با تجربه مدیریت در کمپانی های بزرگ دنیا و در سطوح بالای بین المللی تعلق میگیرد.
این دسته از متقاضیان باید بتوانند توانائیهای خارق العاده خود را در زمینه مدیریت کمپانیهای بین المللی و در سطوح بسیار بالا با حداقل 3 سال سابقه کار خارج از ایران به اثبات رسانند.
برای این گروه از متقاضیان مجوز وزارت کار نیازی نداشته لکن دارا بودن کارفرما ضروری خواهد بو

EB2 چیست؟
این روش مهاجرتی نیز یکی از زیر مجموعه های روش کلی Employment Base میباشد و در این روش مهاجرتی افراد با توانائیهای فوق العاده و یا تحصیلات دانشگاهی میتوانند در صورت احراز تمامی شرایط لازم اقدام به دریافت گرین کارت کشور آمریکا نمایند.
به طور کلی 2 دسته از افراد میتوانند برای EB2 اقدام نمایند:
1-کارفرمائی معتبر و اخذ مجوز وزارت کار آمریکا نیاز دارند.
2- افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس و یا لیسانس با بیش از 5 سال تجربه مستقیم در زمینه تحصیلاتشان میباشند. این افراد به معرفی کارفرمائی معتبر ،کسب مجوز از وزارت کار نیاز دارند .

  NIW چیست؟

National Interest Waiver ) NIW ) بمعنای معافیت متقاضیان EB2 از معرفی کارفرما به دولت آمریکا است مشروط بر اینکه با ارائه مدارکی قوی به USCIS ثابت نمایند که دریافت گرین کارت و ورود متقاضی به آمریکا برای تمامی افراد این کشور مفید بوده و یا اینکه متقاضی می تواند با انجام و تکمیل تحقیقات خود به طور مثال جهشی عظیم از لحاظ علمی ایجاد نماید که در صورت پذیرش آن دیگر نیازی به معرفی کارفرمای معتبر و دریافت مجوز از وزارت کار نخواهد بود.

متقاضیان روش مهاجرتی EB2 که می خواهند از طریق NIW و بدون معرفی کارفرما گرین کارت دریافت نمایند باید بتوانند موارد ذیل را به USCIS اثبات نمایند:

– متقاضی در زمینه ای که دارای توانائی فوق العاده است مشغول به کار خواهد شد.
– شغل و یا تحقیقات متقاضی در نهایت باعث سود رسانی به جامعه آمریکا خواهد بود
– متقاضی میتواند در رده ای بالاتر از یک فرد آمریکائی که در همان رشته مشغول به کار است کار نموده و از این طریق نیازهای جامعه آمریکا را در آن زمینه برطرف نماید.

معمولا اثبات نکته سوم دارای مشکلات و ظرافتهای بسیار پیچیده ای است که اثبات آن نیازمند ارائه مدارک بسیار به USCIS می باشد . به طور حتم شما برای دریافت گرین کارت خود از هریک از روشهای EB1 و یا EB2 به وکیل با تجربه و مسلط به قوانین پیچیده USCIS نیاز خواهید داشت.

توانائی استثنائی (exceptional ability)
توانائی استثنائی به معنی دارا بودن تخصص قابل توجهی است که ورای توانائی افراد عادی در زمینه علوم ، هنر و یا امور بازرگانی باشد.
متقاضیانی که از این روش برای دریافت گرین کارت کشور آمریکا استفاده مینمایند باید بتوانند حداقل 3 مورد از موارد زیر را با استفاده از مدارک قانونی به اثبات برسانند :

– مدرک رسمی از موسسه ، دانشکده و یا دانشگاه که نشاندهنده توانائی فوق العاده متقاضی باشد.
– مدارک مبتنی بر اثبات دارا بودن حداقل 10 سال تجربه تمام وقت در زمینه شغلی خود.
– دارا بودن پروانه و یا مجوز فعالیت حرفه ای و یا دارا بودن گواهی نامه حرفه ای و یا شغلی.
– ارائه مدارکی دال بر حکم دریافت حقوق و یا سایر مزایا که نشاندهنده توانائی استثنائی متقاضی باشد.
– عضویت در یک انجمن حرفه ای در زمینه مورد نظر.
– مدارکی دال بر اثبات این مهم که متقاضی بین همکاران – مقامات دولتی – متخصصین و افراد حرفه ای و یا سازمانهای تجاری دارای توانائی استثنائی و شناخته شده باشد .
به طور کلی متقاضیان دریافت گرین کارت آمریکا از طریق EB2 باید بتوانند با استفاده از مدارک ارائه شده به USCI نشان دهند که ورود ایشان به خاک کشور آمریکا برای این کشور مفید خواهد بود.
مدارکی مانند:  ارائه نامه از طرف کارفرمای فعلی و یا کارفرمای معتبری که قصد اسپانسر نمودن متقاضی و یا افرادی که در حرفه او بکار اشتغال دارند و سایر گواهی هائی که بیانگر مفید بودن کار و در جهت منافع ملت و کشور آمریکا خواهد بود و همچنین گواهی افرادی که با شرح جزئیات طرحها و اینکه چگونه در آینده برای کشور آمریکا مفید واقع خواهند شد.

رزومه کامل خود را به زبان انگلیسی به ایمیل آدرس info@onekeyvisa.com ارسال نمایید تا پس از ارزیابی رایگان شرایط پرونده شما در صورت واجد شرایط بودن با شما تماس گرفته شود.