fbpx

ویزای O

ویزای L-1

ویزای O

ویزای اتباع خارجی با استعداد منحصربفرد در زمینه های علوم،هنر،آموزش،تجارت،ورزش

این ویزا (O-1) برای اشخاصی که در زمینه های علوم هنر،تجارت،ورزش دارای استعدادد منحصر به فردی هستند صادر می شود. این ویژگی فوق العاده و منحصر به فرد باید که همراه با تشویق و تحسین ملی و بین المللی بوده باشد. متقاضیان اخذ این ویزا برای اثبات توانایی های خارق العاده اشان به مدارک زیادی نیازمند هستند که شامل تاییدیه گرفتن از افراد شاخص در زمینه حرفه و توانایی اشان می باشد و هم چنین افراد بی طرف هم مهر تایید بر این ویژگی ها زده باشند.

ویزای o-1 را کارفرمای آمریکایی با طرح دادخواستی مبنی بر پیشنهاد کاری مشخص که نیازمند به ویژگی خارق العاده ای می باشد ارایه می کند.

کارفرما باید2مورد زیر را اثبات نماید:

2

فرد مورد نظر فقط با هدف انجام کار در زمینه ی استعدادش به آمریکا سفر می کند.

1

برای انجام کار مورد نظرش به توانایی های منحصر به فرد متقاضی نیازمند است.

مدت زمان اعتبار این ویزا حداکثر 3 ساله است و امکان تمدید نامحدود در هر سال برای آن وجود دارد.

آخرین وبلاگ ها و پست ها

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!