fbpx

ویزای M

ویزای M-1

ویزای M-1

ویزای دانشجویان فنی و حرفه ای

M-1 ویزایی که به دانشجویان بین المللی به صورت موقت اجازه ی تحصیل در مدارس معتبر فنی و حرفه ای یا تجارت را می دهد. برای اخذ این ویزا متقاضی باید در دوره های فنی و حرفه ای تمام وقت مورد تایید ایالات متحده ثبت نام کند. از دیگر شرایط اخذ این ویزا اثبات داشتن توانایی مالی کافی برای طول مدت اقامت در آمریکا می باشد. مدت زمان اعتبار این ویزا حداکثر یک ساله می باشد که امکان تمدید دارد. متقاضی می تواند بعد از اتمام دوره ی آموزشی خود، به صورت موقت به آموزش دادن یا کار کردن در زمینه ی مرتبط با آموزشش بپردازد.

ویزای M-2 برای همراهان

ویزای اعضای خانواده دارنده ی ویزای M-1

همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال دارنده ی این ویزا می توانند با اخذ ویزای M-2به وی در آمریکا بپیوندند. فرزندان این شخص اجازه ی تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه را خواهند داشت. همسر این فرد اجازه ی کار و یا تحصیل را بدون اخذ ویزای هماهنگ با شرایطش را نخواهد داشت.

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!