fbpx

ویزای H

ویزای موقت صاحبان مشاغلH1-B

ویزای H

این ویزا مختص اتباع غیر آمریکایی می باشد که برای ایجاد کار و بیزینس به دانش و مهارت علمی و نظری تخصصی نیاز دارند. برای همین باید دوره آکادمیک مرتبط با آن را گذرانده باشند. فرد بایدحداقل مدرک اتمام ۴ ساله ی دانشگاهی یا معادل آن را داشته باشد. میزان درآمد متقاضی می باید با عرف تعیین شده ی وزارت کار ایالات متحده هماهنگ باشد. شغل مورد نظر وی باید تخصصی وحتما نیازمند به مدرک معتبر اتمام ۴ ساله تحصیلات دانشگاهی باشد. این ویزا عموما برای متخصصان حوزه کامپیوتر،معلم ها،پزشک ها،مهندس ها،معمارها، و حسابدارها و متخصصین حوزه ی درمان صادر می شود.

تعداد صدور این ویزا در هر سال محدود و تقریبا ۶۵۰۰۰ مورد می باشد.

از این تعدا حدود ۲۰۰۰۰ مورد به آن دسته از فارغ التحصیلانی که از دانشگاه های آمریکا مدرک گرفته اند تعلق می گیرد. همچنین تعداد۶۸۰۰ مورد به متقاضیان از کشورهای شیلی و سنگاپور اختصاص می یابد.

هر ساله در اوایل آوریل رسیدگی به درخواست های صدور این ویزا انجام می شود. آن دسته از متقاضیانی که درخواستشان مورد تایید قرار می گیرد از ابتدای ماه اکتبرهمان سال می توانند به کار اشتغال یابند. مدت اعتبار این ویزا 3 ساله می باشد که تا ۳ سال دیگر نیز به راحتی امکان تمدید برای آن وجود دارد.

همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال دارنده ی ویزای H۱-B با اخذ ویزای H-۴ می توانند وی را همراهی کنند.
هم دارندگان H۱-B و هم H-۴ می توانند با پایان یافتن اعتبار ،درخواست تمدید ویزای خود را ارایه دهند.
دارندگان H-۴ اجازه کار در آمریکا را ندارند و تنها می توانند به تحصیل مشغول شوند هم چنین برای آن ها گرفتن گواهی نامه و افتتاح حساب بانکی منعی ندارد.

ویزای B
One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!