fbpx

ویزای H

ویزای H1-B

ویزای H

ویزای موقت صاحبان مشاغل H1-B

این ویزا مختص اتباع غیر آمریکایی می باشد که برای ایجاد کار و بیزینس به دانش و مهارت علمی و نظری تخصصی نیاز دارند. برای همین باید دوره آکادمیک مرتبط با آن را گذرانده باشند.

فرد بایدحداقل مدرک اتمام 4 ساله ی دانشگاهی یا معادل آن را داشته باشد. میزان درآمد متقاضی می باید با عرف تعیین شده ی وزارت کار ایالات متحده هماهنگ باشد. شغل مورد نظر وی باید تخصصی وحتما نیازمند به مدرک معتبر اتمام 4 ساله تحصیلات دانشگاهی باشد. این ویزا عموما برای متخصصان حوزه کامپیوتر،معلم ها،پزشک ها،مهندس ها،معمارها،و حسابدارها و متخصصین حوزه ی درمان صادر می شود.

تعداد صدور این ویزا در هر سال محدود و تقریبا 65000 مورد می باشد. از این تعدا حدود 20000 مورد به آن دسته از فارغ التحصیلانی که از دانشگاه های آمریکا مدرک گرفته اند تعلق می گیرد. همچنین تعداد6800 مورد به متقاضیان از کشورهای شیلی و سنگاپور اختصاص می یابد.

هر ساله در اوایل آوریل رسیدگی به درخواست های صدور این ویزا انجام می شود. آن دسته از متقاضیانی که درخواستشان مورد تایید قرار می گیرد از ابتدای ماه اکتبرهمان سال می توانند به کار اشتغال یابند.

مدت اعتبار این ویزا 3 ساله می باشد که تا 3 سال دیگر نیز به راحتی امکان تمدید برای آن وجود دارد. متقاضی می تواند درخواست اقامت دایم هم داشته باشد که به این منظور باید به موقع درخواست خود را ارایه کند. ویزای خانواده دارندگان ویزای همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال دارنده ی ویزایH1-B با اخذ ویزایH-4 می توانند وی را همراهی کنند.

هم دارندگان H-B و هم H-4 می توانند با پایان یافتن اعتبار ،درخواست تمدید ویزای خود را ارایه دهند. دارندگان H-4 اجازه کار در آمریکا را ندارند و تنها می توانند به تحصیل مشغول شوند هم چنین برای آن ها گرفتن گواهی نامه و افتتاح حساب بانکی منعی ندارد.

آخرین وبلاگ ها و پست ها

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!