fbpx

نحوه صحیح نگارش نامه برای درخواست تمدید وقت در آمریکا !

نحوه صحیح نگارش نامه برای درخواست تمدید وقت در آمریکا !

نحوه صحیح نگارش نامه برای درخواست تمدید وقت در آمریکا !

برای همگی ما بسیاری اوقات نیاز به داشتن وقت بیشتر برای انجام کار پیش آمده است. ممکن است زمانی که در دانشگاه هستید، برای تحویل مقالات به زمان بیشتری نیاز داشته باشید یا در محیط کار یک پروژه را در مدت زمان بیشتری به پایان برسانید.

در این مواقع نوشتن نامه برای درخواست تمدید وقت بسیار اهمیت دارد.

با سلام و احوالپرسی رسمی آغاز کنید. با عناوینی مانند عزیز و سپس نام و نام خانوادگی ادامه دهید مانند آقای اسمیت عزیز

در یک پاراگراف مختصر و مفید درخواست خود را مطرح کنید. بدنه ی نامه نباید از 1-3 پاراگراف کمتر باشد و نتیجه گیری نیز در حد یک یا دو خط باشد.

اگر باید سه بند را کامل شرح دهید ، کافی است مقدمه ، بدنه و نتیجه گیری را جدا بیان کنید.

سخنان پایانی و نتیجه گیری بسیار اهمیت دارد.تشکر و قدردانی را فراموش نکنید.

جملاتی نظیر”من از توجه شما به درخواستم قدردانی می کنم.”

قبل از نام خود از عبارات”با احترام” “بهترین” “بهترین” “بهترین احترام” استفاده کنید.

در قسمت سمت چپ نام و نام خانوادگی و امضای خود را بنویسید. به محض احتیاج به وقت بیشتر نگارش نامه را شروع کنید و در مورد تصمیم گیری وضعیت خود آن را به گیرنده بسپارید.

دقیقا تعیین کنید با توجه به همه ی عوامل چه مقدار زمان بیشتر احتیاج دارید. کمتر از آنچه که فکر می کنید درخواست ندهید چون مجددا باید مراحل سپری شده را طی کنید. از قوانین آگاهی داشته باشید. قبل از درخواست  زمان فعلی را تایید کنید. گاهی تنها تا 24 ساعت بعد برای تایید یا رد درخواست با شما تماس می گیرند. لحن نگارش نامه مثبت باشد. عوامل منفی را سریع و مختصر ذکر کنید و راه حل های مثبت خود را پیشنهاد دهید.

به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید که پیشنهاد اولیه حقوق و دستمزد برای شما خیلی کم است ، بنویسید ، “من برای بررسی پیشنهاد شما به زمان بیشتری نیاز دارم.

یک نسخه از نامه را برای خودتان تهیه یا ذخیره کنید.این کپی را در جایی امن برای سابقه شخصی خود ثبت کنید.

و نامه ی اصلی را پست کنید.

Post a Comment

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!