fbpx

تفاوت بین واشنگتن و واشنگتن دی سی

تفاوت بین واشنگتن و واشنگتن دی سی

تشابه نام واشنگتن و واشنگتن دی سی در آمریکا در بسیاری از موارد ممکن است ما را گیج کند. 

واشنگتن نام یک ایالت در سواحل اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا است. واشنگتن یکی از پنجاه ایالات آمریکا است و بنام نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج واشنگتن، نام گذاری شده است.

واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا و در سواحل شرقی آن است. تفاوت اصلی بین واشنگتن و واشنگتن دی سی در این است که واشنگتن یک ایالت است در حالی که واشنگتن دی سی یک منطقه فدرال است.

واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا است. DC مخفف District of Columbia است. واشنگتن دی سی در امتداد رودخانه Potomac در ساحل شرقی این کشور واقع شده است. این منطقه به هیچ ایالتی تعلق ندارد.

Post a Comment

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved