ارزش‌ها2

[stm_experts expert_slides_per_row=”2″ experts_title=”TEACHERS CAROUSEL”]

ICON BOXES

[stm_icon_box icon=”fa-icon-stm_icon_doc_edit” icon_color=”#ffffff” title=”نیروی‌ متخصص” box_bg_color=”#ffc935″ box_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1456944576570{padding-bottom: 20px !important;}”]

[/stm_icon_box]

نیروی انسانی‌ متخصص، مهمترین سرمایه هر سازمان هستمتخصین و مشاورین شرکت OKVISA با سالها تجربه در امور مهاجرت در محیط دوستانه، آموزشی‌ و بر پایه نیازهای متقاضیان، به دنبال ارائه بهترین راهکارها و خدمات به موکلین و متقاضیان هستند

[stm_icon_box icon=”fa fa-cubes” icon_color=”#ffffff” title=”کار گروهی” box_bg_color=”#1e73be” box_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1456944442728{padding-bottom: 20px !important;}”]

تشویق کار گروهی و همگام بودن اعضای تیم شرکت OKVISA در جهت به اخذ رضایت و همچنین ارائه بهترین خدمات به متقاضیان ما، از ویژگی‌های این شرکت است. ما موفقیت خود را در رشد توانایهای تک تک اعضای تیم میبنیم

[/stm_icon_box]

STATS

[stm_stats_counter counter_value=”160″ duration=”3″ icon=”fa fa-child” icon_height=”55″ title=”Font-awesome icons” icon_text_color=”#ffffff” counter_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1437116479895{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;background-color: #58932d !important;}”]
[stm_stats_counter counter_value=”50″ duration=”3″ icon=”fa-icon-stm_icon_medal_one” icon_height=”55″ title=”Custom icons” icon_text_color=”#ffffff” counter_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1437116546766{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;background-color: #8224e3 !important;}”]
[stm_stats_counter counter_value=”18″ duration=”3″ icon=”fa fa-cubes” icon_height=”55″ title=”Custom modules” icon_text_color=”#ffffff” counter_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1437117251589{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;background-color: #d66831 !important;}”]

COUNTDOWN

[stm_countdown datepicker=”01-01-2016 11:51″ label_color=”#333333″]

You can start different promo-actions with Countdown module.

Civilizations around the world have been celebrating the start of each new year for at least four millennia. Today, most New Year’s festivities begin on December 31 (New Year’s Eve), the last day of the Gregorian calendar

CONTACT FORM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

CLASSES

[stm_course_lessons title=”Introduction:”][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_teacher” badge=”free” title=”Meet each other” meta=”05:50″ meta_icon=”fa-icon-stm_icon_handshake”]Meet your classmates[/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_clock” title=”Lesson 1″ meta=”00:40″][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_clock” title=”Lesson 2″ meta=”00:40″][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_clock” title=”Lesson 3″ meta=”00:40″][/stm_course_lesson][/stm_course_lessons][stm_course_lessons title=”Hard Working started:”][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_clock” badge=”video” title=”Lesson 4″ meta=”01:20″ meta_icon=”fa fa-youtube-play”][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_clock” badge=”video” title=”Lesson 5″ meta=”01:20″ meta_icon=”fa fa-youtube-play”][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa fa-pencil” badge=”quiz” title=”Lesson 6″ meta=”01:20″][/stm_course_lesson][/stm_course_lessons][stm_course_lessons title=”Semi course stage:”][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_clock” badge=”video” title=”Lesson 7″ meta=”01:20″ meta_icon=”fa fa-youtube-play”][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_add_user” badge=”private” title=”Lesson 8″ meta=”01:20″][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa fa-pencil” badge=”quiz” title=”Lesson 9″ meta=”01:20″][/stm_course_lesson][/stm_course_lessons][stm_course_lessons title=”Finals:”][stm_course_lesson icon=”fa-icon-stm_icon_teacher” badge=”free” title=”Final test overview”][/stm_course_lesson][stm_course_lesson icon=”fa fa-pencil-square” badge=”test” title=”Final exam”]Do your best, as we did![/stm_course_lesson][/stm_course_lessons]

CONTACTS

[stm_contact name=”Melony” image=”1490″ image_size=”thumbnail” job=”Teacher” phone=”555-55-55″ email=”melony@masterstudy.com” skype=”melonyme”]
[stm_contact name=”Melony” image=”1490″ image_size=”thumbnail” job=”Teacher” phone=”555-55-55″ email=”melony@masterstudy.com” skype=”melonyme”]
[stm_contact name=”Melony” image=”1490″ image_size=”thumbnail” job=”Teacher” phone=”555-55-55″ email=”melony@masterstudy.com” skype=”melonyme”]